JSW uznana za „Spółkę Świadomą Klimatycznie”

JSW uznana za „Spółkę Świadomą Klimatycznie”

W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW „Corporate Climate Crisis Awareness Study”, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało...