Grupa Kapitałowa JSW w trudnych warunkach rynkowych

Grupa Kapitałowa JSW w trudnych warunkach rynkowych

Gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali i zapotrzebowania na surowce do jej produkcji spowodowane światową pandemią COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW w dziewięciu...