Artur Dyczko Osobowością Roku

Artur Dyczko Osobowością Roku

Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych został uhonorowany tytułem Osobowości Roku. Laureat jest jednocześnie prezesem Fundacji JSW SA oraz szefem Sztabu Kryzysowego JSW SA. Kapituła Górniczego Sukcesu Roku przy GIPH, nadając to wyróżnienie,...