Zielona Strefa

Logo WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, fundusz koncentruje się na: – wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, –  zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.