Święta Barbara na budynku cechowni

Święta Barbara na budynku cechowni

Mozaika witrażowa z wizerunkiem świętej Barbary powstała na ścianie cechowni kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka. W ten sposób upamiętniono pacyfikację jastrzębskich kopalń. 15 grudnia 1981 roku – na początku stanu wojennego – wojsko i milicja użyły broni...