Skarb Państwa przejął kopalnie TAURONA

Skarb Państwa przejął kopalnie TAURONA

Skarb Państwa przejął ostatniego dnia roku 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze. – Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON to jeden z najważniejszych procesów transformacji...