1-15 kwietnia 2023 roku

Jeden z najbardziej niezbędnych zasobów na Ziemi może być coraz bardziej deficytowy Kryzys wodny – realne zagrożenie Urbanizacja, rozwijający się przemysł i coraz większa liczba ludności prowadzą do zmian klimatycznych, a ich efektem jest kurczenie się zasobów wodnych...