Dobry początek roku dla Grupy Kapitałowej JSW

Dobry początek roku dla Grupy Kapitałowej JSW

Wynik netto Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 1,27 mld zł i był o 0,8 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Wyniki finansowe Grupy wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 1,96 mld zł,...