16-31 sierpnia 2023 roku

Bioróżnorodność ? znaczenie dla przyrody Utrata różnorodności biologicznej Bioróżnorodność planety jest zagrożona, a głównym odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest człowiek. Spowolnienie utraty różnorodności biologicznej, rozumianej jako zmniejszenie lub zanik...
16/2023

16/2023

Adam Gorszanów, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej: ? W nadchodzącym sezonie grzewczym podaż węgla dla gospodarstw domowych będzie wystarczająca.