W 2023 roku górniczy telefon zaufania zadzwonił 54 razy

W 2023 roku górniczy telefon zaufania zadzwonił 54 razy

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym został uruchomiony w 2011 roku. Działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Obsługuje go dyżurujący dyspozytor, który przyjmuje informacje o różnych nieprawidłowościach i zagrożeniach bezpieczeństwa w zakładach...