Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln złotych miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał tego roku. Wskaźnik EBITDA za okres trzech miesięcy tego roku ukształtował się na...