Kopalnie TAURONA poprawiły wyniki

Lepszy o blisko 230 milionów zysk EBITDA zanotowały kopalnie TAURON Wydobycie za trzy kwartały bieżącego roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez TAURON.

Pomimo negatywnego wpływu pandemii, w Spółce wzrosła również produkcja węgla handlowego, przy jednoczesnym obniżeniu zatrudnienia o prawie 300 osób.
– Poprawa rok do roku wyników zakładów górniczych TAURON Wydobycie jest wynikiem konsekwentnie realizowanego programu naprawczego. Wdrożone w czasie pandemii działania profilaktyczne również odegrały pozytywną rolę umożliwiając, w tym trudnym okresie, bezpieczne funkcjonowanie naszych kopalń ? mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Jeszcze w tym roku przewidujemy uruchomienie pięciu nowych ścian wydobywczych i zjazdu załogi na strategicznej inwestycji Spółki, czyli na budowie poziomu 800 metrów w ZG Janina, która jest już zaawansowana w blisko 90 procentach ? podkreśla prezes.
W trudnym gospodarczo czasie pandemii już w pierwszym półroczu kopalnie TAURON Wydobycie osiągnęły 7 milionów zysku EBITDA. Spółka nadal koncentruje się na realizacji działań, które mają zapewnić trwałą rentowność wydobycia, a także na dostosowaniu wielkości produkcji do zapotrzebowania na paliwa węglowe w Grupie TAURON.
Działania naprawcze podejmowane są także z myślą zrównoważeniu przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz uelastycznieniu bazy kosztowej.
TAURON Wydobycie posiada obecnie największe zasoby węgla energetycznego w Polsce. Spółka dysponuje paliwem dedykowanym dla nowego, niskoemisyjnego bloku energetycznego 910MW w blisko zlokalizowanych względem tegoż kopalniach, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w niższych kosztach transportu paliwa.
Biorąc pod uwagę prognozy popytowe i przy założeniu kontynuacji działań naprawczych w spółce zakłada się, że TAURON Wydobycie będzie mógł w sposób opłacalny produkować paliwo w perspektywie funkcjonowania, należących do Grupy TAURON bloków energetycznych 910MW i 460MW.