Rozmowy płacowe w JSW bez porozumienia

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkał się z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Spółce (Solidarnością, Kadrą oraz Federacją Związków Zawodowych Górników JSW).
? Rozmawialiśmy na temat polityki płacowej JSW w 2020 roku ? powiedział Artur Wojtków, wiceprezes zarządu JSW SA do spraw pracy i polityki socjalnej. Przygotowania do spotkania rozpoczęły się zaraz po tym, jak reprezentatywne organizacje związkowe wystąpiły do zarządu z żądaniem rozpoczęcia rozmów na temat płac.
?W czasie rozmów 4 marca analizowaliśmy możliwości finansowe spółki ? powiedział Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW SA.
? Rozmowy są trudne. Spółka wciąż odczuwa skutki spowolnienia na rynku węgla koksowego i koksu. Poinformowaliśmy o tym stronę społeczną ? powiedział Radosław Załoziński, wiceprezes do spraw ekonomicznych JSW SA.
? Rozmawiamy, ponieważ chcemy znaleźć rozwiązanie korzystne dla załogi i bezpieczne dla spółki. Reprezentatywne Organizacje Związkowe są trudnym ale rozsądnym partnerem ? podkreślił wiceprezes Załoziński.
W czasie rozmów 4 marca nie osiągnięto porozumienia.