Wojewódzkie fundusze wspierają ochronę lasów

Prawie pół miliona zł dofinansowania przekażą cztery Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: Katowicach, Wrocławiu, Opolu i Krakowie na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. Stosowne umowy na Lądowisku Niegowoniczki w gminie Łazy...
14/2021

14/2021

1804 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło chęć skorzystania z osłon socjalnych po przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń obszaru Jastrzębie III, wydzielonego wcześniej z kopalni Jastrzębie-Bzie.