Odwołanie prezesa Janusza Gałkowskiego

Odwołanie prezesa Janusza Gałkowskiego

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, przeprowadzonego w sobotę 23 października 2021 z funkcji prezesa Zarządu odwołany został pełniący ją od października 2018 p. Janusz Gałkowski. Rada podjęła decyzję o wszczęciu postępowania...