Miasto przejmuje dawną kopalnię Mysłowice

Miasto przejmuje dawną kopalnię Mysłowice

Do ósmego listopada br. Spółka Restrukturyzacji Kopalń fizycznie przekaże władzom gminy Zakład A dawnej kopalni Mysłowice, czyli teren między torami kolejowymi, a tramwajowymi, gdzie zakończone zostały ostatnie poprawkowe roboty związane z likwidacją zbędnego majątku...
19/2021

19/2021

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: ? Robimy wszystko, aby Polska Grupa Górnicza nadal działała stabilnie, przy zachowaniu bieżącej płynności finansowej.