1-15 maja 2022 roku

Zrównoważowy rozwój i śmieci Śmieci do wykorzystania Ludzie wytwarzają niezwykłą ilość śmieci: ponad 2 mld ton rocznie według szacunków Banku Światowego. A będzie ona rosła. Oczekuje się, że globalne ilości odpadów osiągną nawet 3,4 mld ton do 2050 roku. Jak wynika z...