1-15 września 2022 roku

Pustynnienie – istotny problem, który jest marginalizowany Woda – dobro deficytowe Zmiany klimatyczne, nieroztropne rozporządzanie zasobami wodnymi i nieskoordynowane działania rządów mogą okazać się przyczyną jednego z najpoważniejszych problemów współczesnego...