1-15 września 2022 roku

Pustynnienie ? istotny problem, który jest marginalizowany Woda ? dobro deficytowe Zmiany klimatyczne, nieroztropne rozporządzanie zasobami wodnymi i nieskoordynowane działania rządów mogą okazać się przyczyną jednego z najpoważniejszych problemów współczesnego...