11/2023

11/2023

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk: ? Europy powinno być więcej w UE, ale nie w warstwie władzy przekazanej do instytucji w Brukseli.