Komunikat PGG SA

Komunikat PGG SA

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem na czele. W wyniku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego w dniu 15 czerwca 2023 r. został wyłoniony nowy zarząd PGG S.A. w składzie: Tomasz...

16-30 czerwca 2023 roku

Gala na zamku w Ogrodzieńcu Sto Zielonych Pracowni na 30-lecie WFOŚiGW w Katowicach Aż setka wybranych projektów otrzymała nagrody na utworzenie pracowni w szkołach na terenie województwa śląskiego. Łącznie w obu konkursach dziewiątej edycji Zielonej Pracowni można...
Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej na poziomie 370

Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej na poziomie 370

Podziemne pole szkoleniowe w kopalni Wujek to doskonałe miejsce do przeprowadzania części praktycznej różnych kursów, szkoleń nowych pracowników czy zajęć dla uczniów szkół średnich i uczelni wyższych. Przekonała się o tym grupa studentów I stopnia 2 roku Geografii z...