23/2023

23/2023

Marek Wesoły, wiceminister MAP: – W przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze dla górnictwa. Autopoprawka do złożonego już projektu budżetu zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu rządu i skierowana do Sejmu.

1-15 grudnia 2023 roku

Przeciwdziałanie niskiej emisji w miastach i na terenach podmiejskich Niska emisja W ciągu ostatnich lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Mniejsza produkcja energii to zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, ale...