3/2023

3/2023

Europoseł Grzegorz Tobiszowski: ? Reforma systemu EU ETS grozi pogłębieniem kryzysu. Zyski zbijają instytucje finansowe spoza UE i dalej będą się bogacić. System trzeba reformować, ale zupełnie inaczej.