Zmiana składu Rady Nadzorczej PGG S.A.

Zmiana składu Rady Nadzorczej PGG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Górniczej S.A., dnia 15 lutego 2024 roku, podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Minister Aktywów Państwowych, z dniem 16 lutego 2024 roku, powołał w skład...