Zmiany w zarządzie JSW SA

Zmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu. Ponadto, Rada Nadzorcza delegowała ze swojego składu Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania...