Obradowała Rada Nadzorcza PGG S.A. w nowej III kadencji

Obradowała Rada Nadzorcza PGG S.A. w nowej III kadencji

Po raz pierwszy w nowej III kadencji, 16 lutego 2024 roku, zebrała się Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. W trakcie posiedzenia jej członkowie wyłonili ze swojego składu przewodniczącą Rady – profesor Celinę Marię Olszak, a funkcję wiceprzewodniczącego...
Zmiana składu Rady Nadzorczej SRK S.A.

Zmiana składu Rady Nadzorczej SRK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., dnia 15 lutego 2024 roku, podjęło uchwały o odwołaniu troje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Agatę Modras oraz Panów: Piotra Ciacha i Artura Michałowskiego. Jednocześnie...