16-30 czerwca 2017 roku

Inwestycje ekologiczne na Śląsku Złapać ekologiczną równowagę W dokumencie ?Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025? zrównoważony rozwój jest definiowany jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych...

1-15 czerwca 2017 roku

Miejska hodowla pszczół Maja Murarka W toku ewolucji rośliny wytworzyły różne sposoby zapylenia, które jest warunkiem powstania owoców. Jednym z nich jest owadopylność, czyli możliwość zapylenia za sprawą owadów żywiących się nektarem kwiatowym, który przyciąga...

16-31 maja 2017 roku

Gospodarka opakowaniami z tworzyw sztucznych Niesforne foliówki Tworzywa sztuczne, czyli polimery syntetyczne i chemicznie modyfikowane polimery naturalne, towarzyszą nam w codziennym życiu od połowy XIX wieku. Najpopularniejsze w codziennym użyciu są folie sztuczne,...

1-15 maja 2017 roku

23. edycja Zielonych czeków Ziemiańskie czeki Katowice, poniedziałek, 24 kwietnia, Dzień Ziemi. Dwunastu przyjaznych jej oraz wszelkiemu żywemu stworzeniu ludzi zostało obdarowanych (indywidualnie lub w zespołach) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska...

16-30 kwietnia 2017 roku

Alternatywy dla transportu samochodowego Dwa koła zdrowsze i tańsze Polacy mają dużo samochodów i lubią nimi jeździć. Pod względem ich posiadania wyprzedzamy takie państwa jak Norwegia, Niemcy czy Szwajcaria. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 599 aut, podczas gdy...

1-15 kwietnia 2017 roku

Konsultacje Dzień dobrej rady Przeszło 150 gospodarzy powiatów i gmin posiadło konkretną wiedzę i otrzymało przydatne rady z zakresu przyszłorocznych priorytetów WFOŚiGW w Katowicach. To było niebywale rzeczowe spotkanie bez jałowego strzępienia języków. Obok...