Zawody Narciarskie Branży Górniczej

Zawody Narciarskie Branży Górniczej

Tegoroczną edycję zawodów patronatem honorowym objął Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda. W sobotę, 29 lutego odbyły się doroczne Zawody Narciarskie Branży Górniczej w...
Złoczew – odroczona decyzja

Złoczew – odroczona decyzja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odroczył do 29 maja 2020 r. decyzję ws. odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji węgla brunatnego Złoczew. Przesunięcie o trzy miesiące terminu zakończenia postępowania odwoławczego Generalny Dyrektor Ochrony...
Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz spółki z Grupy Kapitałowej – JSW IT Systems, JSW Innowacje i Przedsiębiorstwo Budowy Szybów – wyróżnione w czasie Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Trzydniowa edycja Szkoły odbyła się w Krakowie w dniach od 24 do 26 lutego. Spotkania...
JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej

JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo zaprezentowała raport dotyczący optymalizacji kosztów i kierunku rozwoju tej spółki. Konferencja połączona z debatą odbyła się w Pawłowicach. Uczestniczyli w niej między innymi Artur Wojtków oraz Artur Dyczko, wiceprezesi Jastrzębskiej...